Automatiseringsadvies van Smarters omvat de inventarisatie van eisen en wensen, via pakket selectietrajecten tot en met hands on implementatie van een doordachte ERP oplossing. Van eenvoudige etiket oplossingen tot en met volledige ERP implementatie dus. Indien gewenst pakket onafhankelijk.

LOGISCH AUTOMATISEREN

Op basis van uw organisatie kan een aantal hulpmiddelen worden bepaald, om het werk eenvoudiger te maken en bepaalde handelingen sneller te laten verlopen. Automatisch laten gaan dus.
Automatiseren vereist logica. Indien er geen logica is, kan niet geautomatiseerd worden. Hoe automatisch zou het dan moeten? Handvat hierbij is standaardiseren en managen van de uitzonderingen.

STANDAARDISEREN

Standaardiseren vergt inzicht in de processen. Er zijn theorieën over dit soort processen: voorraad gestuurd kopen, gestuurd maken, klantorder gestuurd kopen, klantorder gestuurd maken. Daarnaast bepaalt het klantorder ontkoppelpunt (KOOP) in hoeverre klanten kunnen ingrijpen in uw bedrijfsprocessen. Termen als engineer to order, make to order en make to stock, assemble to order bepalen de wedstrijd. In de praktijk lopen deze processen vaak door elkaar per productsoort. Door bewustwording en kennis van deze theorieën en processen, kunnen oplossingen bepaald worden, waardoor geautomatiseerd (het automatisch laten gaan) kan worden.

AUTOMATISEREN OM TE VERBINDEN

Om effectief te automatiseren heb je een partner nodig, die gebruikers- en ITtaal spreekt. Die wensen en mogelijkheden verbindt. Die daarin de regie neemt. Wij van Smarters zijn als geen ander in staat binnen zeer korte tijd een analyse te kunnen uitvoeren. Aansluitend vormen wij een mening omtrent de status en de stand van automatisering binnen uw organisatie. Daarnaast hebben wij een aantal standaard oplossingen in de vorm van parate kennis en kunde van onder andere Exact Software (ERP) , Microsoft offi ce producten, Flow2Go (ERP Cloud), Power BI (Rapportage Grafi eken), Sumatra Software (rapportage). Hiermee concretiseren wij de beoogde verbinding.

UW TARGETS EN KPI’S NAAR BIJVOORBEELD

Leverbetrouwbaarheid
t.o.v. gevraagd

Verkoopaantal
vs budget

Zonder
kwaliteitsverstoringen

Capaciteitsbezetting

Productieachterstand