Vanuit IT wordt bepaald welke geautomatiseerde systemen voor informatie moeten zorgen. Andersom: geautomatiseerde systemen voeden informatie technologie. Afhankelijk van de fase waarin uw organisatie zich bevindt, en de behoefte die er is, worden IT systemen ingericht en wordt geautomatiseerd. Beide, automatisering en IT, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

INFORMATIE EN TECHNOLOGIE

IT – informatietechnologie – bestrijkt het terrein van het afstemmen van informatie. Dit geschiedt door middel van geautomatiseerde systemen, zodat mensen hierover plaats en tijd onafhankelijk kunnen beschikken. Waar automatiseren vaak beperkt blijft tot ERP achtige oplossingen, gaat IT verder en focust het zich specifi ek op de beschikbaarheid van informatie, in welke vorm dan ook. Van telefooncentrales, serviceoplossingen van monteurs ter plekke die productbeschrijvingen nodig hebben, tot supermarkten die bij calamiteiten hun risico machines moeten kunnen bepalen.

DATA ALTIJD BESCHIKBAAR

De samenleving wordt steeds complexer. Het leven in zijn algemeenheid vraagt steeds meer inzicht en kennis. Er geldt nu één bijzonder fenomeen, waardoor we altijd over kennis kunnen beschikken: het internet. Waar je vroeger naar de bibliotheek moest, raadpleeg je nu jouw smartphone. Alle kennis is a la minute beschikbaar. Data kan dus doorlopend gepresenteerd worden, en daarmee zijn ook de toepassingsvormen van IT verruimd.

DOELGERICHTE IT

Smarters zet technologie in om informatie met elkaar te delen ter verwezenlijking van een vastgesteld doel. In de praktijk zien we vaak oplossingen waarvan het doel niet meer duidelijk is. De systemen bestaan echter nog wel! Er komt een tijd dat we systemen helemaal niet meer begrijpen, zeker als die systemen zelf beslissingen gaan nemen. Slechts een aantal grote technologiebedrijven zullen deze systemen nog begrijpen, zo is de verwachting. Toch kunnen we we als MKB hier iets mee. Als we maar zorgvuldig blijven defi niëren wat we nodig hebben aan informatie systemen, en wat er met die informatie moet gebeuren.

SAMEN VOOR UW IT

Het is onze rol om heldere doelen te stellen op basis van de inventarisatie van uw eisen en wensen. Vervolgens komt Smarters tot een weloverwogen IT oplossing. We kunnen daarbij beschikken over een netwerk aan kenniswerkers en kundigen. Afhankelijk van de vraagstelling wordt helder of er daadwerkelijk vakspecialisten uit het Smarters-netwerk benodigd zijn.

UW TARGETS EN KPI’S NAAR BIJVOORBEELD

Leverbetrouwbaarheid
t.o.v. gevraagd

Verkoopaantal
vs budget

Zonder
kwaliteitsverstoringen

Capaciteitsbezetting

Productieachterstand