Door gebruik te maken van kleine specialistische entiteiten heeft Smarters een netwerk van kennis en kundigen gecreëerd. Hieruit kan geput worden om aan alle organisatorische, automatiserings- en IT vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Het betreft specialismen zoals QRM, Lean, Organisatie, HR, Marketing, Webdesign, Business Intelligence, bedrijfsopvolging en zelfs bedrijfspsychologie én groepsdynamica. Daar waar nodig kan dit netwerk succesvol ingezet worden.

HET AUTOMATISERINGSVRAAGSTUK

Bij automatisering en IT gaat het zelden nog om het automatiseren van bepaalde taken. Veel belangrijker is het dat de mensen die met deze systemen moeten gaan werken, nog begrijpen wat ze aan het doen zijn. Trucjes leren kan niet meer. Er bestaat vaak weerstand tegen de benodigde procesgang, onder andere uit natuurlijke weerstand tegen veranderingen of angst doordat nog benodigde kennis ontbreekt. Je kunt als organisatie van alles willen, maar we moeten de klus toch werkelijk met z’n allen klaren.

GROEPSDYNAMICA

Automatiseren roept dus frequent in beginsel weerstand op. Begrijpelijk, maar zeker niet terecht. Automatiseren biedt voornamelijk kansen. Processen lopen bij alle bedrijven nagenoeg hetzelfde. De implementatie hiervan niet! Groepsdynamica speelt hierbij een belangrijke rol.

PROCES EN BEDRIJFSANALYSE

Door scherpe analyses te maken, kan van te voren het succes van een implementatie of deelimplementatie worden bepaald. Daar waar problemen opduiken, en dat gebeurt, zijn expertises op andere gebieden nodig. Het management wil bijvoorbeeld een bepaald proces automatiseren, maar het blijkt dat het proces niet eenduidig is. Men moet behalve automatiseren, ook gaan reorganiseren en/of processen verbeteren. Of er moet een product configurator worden samengesteld, waarbij sales en werkvoorbereiding tegenstrijdige belangen krijgen. In alle gevallen dienen andere expertises aangesproken te kunnen worden.

HET NETWERK

Door samen te werken met kleine gespecialiseerde entiteiten kan Smarters snel inspelen op veranderende omstandigheden en situaties. Lees voor onze expertises ook de cases en onze productrange en maak kennis met onze expertises van organisatievraagstukken, bedrijfsanalyses, opleidingen, trainingen tot hands on ondersteuning.

Organisatieadvies

ORGANISATIEADVIES

Automatiseringsadvies

AUTOMATISERINGSADVIES

IT advies

IT ADVIES