Kritisch naar uw organisatie kijken, en sterkte/zwakte punten te bestuderen, geeft al een indicatie omtrent te realiseren verbeterpunten. Dit is dan ook de eerste stap van Smarters in het organisatieadvies: de vaststelling wat we idealiter wel en vooral; wat we niet gaan doen. Focus op uw omzet en de kosten van die omzet.

UW ORGANISATIE

We spreken van een organisatie indien het een samenwerkingsverband betreft tussen twee of meer personen. Hierbij worden kracht, kennis en vaardigheden gebundeld om een doel te bereiken of in een behoefte te voorzien.

HAAL ALLES UIT UW PRODUCTIEPROCESSEN MET DÉ IT-REGISSEUR

Veel bedrijven en organisaties zijn ooit ontstaan op initiatief van de grondlegger of uit de drang in een behoefte te voorzien. Toch vergt een onderneming meer kwaliteiten dan louter het beheersen van vakmanschap alleen. Ondernemingen groeien en plotseling moet er personeel aangenomen worden. Er dient geautomatiseerd te worden, er moet gecommuniceerd en vergaderd worden, werk en kennis dient er overgedragen te worden. De ondernemer wordt geacht dit alles te beheersen. Dat kan natuurlijk niet: je kunt niet overal iets van weten, laat staan dit ook nog doen.

DE GESTRUCTUREERDE ORGANISATIE

Het is de kunst om de juiste mensen op de goede plek neer te zetten. Hier controle en overzicht over houden. Aansturen van afwijkingen, en motiveren van mensen. Organiseren dus.
Vanuit Smarters zien we doorlopend veel verschillende bedrijven van binnen en buiten. Feitelijk doen alle productiebedrijven hetzelfde. Van grondstoffen en halffabricaten, eindproducten maken. Doorlooptijden en beschikbaarheid van mensen en materialen maken het specifi ek. Mensen kunnen daarbij heel bijzondere prestaties leveren. Ook zien we vaak dat mensen op dezelfde manier fouten maken. Begrijpelijke fouten, omdat ze bijvoorbeeld onvolledig geïnformeerd zijn. Men heeft vaak ook geen tijd om buiten het bootje te stappen en te analyseren. Het werk moet door.

DE RENDERENDE ORGANISATIE

Juist door kritisch te kijken naar wat er nu eigenlijk gebeurt, kunnen wij helpen. Vanuit Smarters focussen wij volledig op uw bruto marge. Dus omzet en kosten om uw bedrijfsresultaat te behalen en te verbeteren. Dit geldt overigens niet allen voor ons organisatieadvies. Ook alle andere deelgebieden zoals automatisering en IT verdienen onze aandacht.

UW TARGETS EN KPI’S NAAR BIJVOORBEELD

Leverbetrouwbaarheid
t.o.v. gevraagd

Verkoopaantal
vs budget

Zonder
kwaliteitsverstoringen

Capaciteitsbezetting

Productieachterstand