Trailerbouw

IN DEN BEGINNE………
Het begon allemaal met het verzoek van de Trailerbouwer om Exact ERP te implementeren. En zo geschiedde. Binnen 3 maanden hadden we voor 3 werkmaatschappijen, te weten productie, service en sales, een compleet ERP systeem draaien.

Groeispurt 1
Na de eerste expansiefase van het bedrijf, kwam de nadruk op productieplanning te liggen. Na een zoektocht voor planpakketten, is uiteindelijk besloten een eigen gemaakt planoverzicht te gaan gebruiken. Op basis van Excel, maar met een koppeling naar de ERP database. Deze planning bleek voor productie prima te werken, echter voor sales werd het toen heel lastig om vrije productieplekken te vinden om hun klanten van adequate afleverdata te kunnen voorzien. Van hieruit is de gecombineerde salesplanning ontstaan: zowel sales als productie konden hiermee perfect uit de voeten, qua planning.

Informatiebehoefte
Inmiddels bleek dat als je een goede planning wil maken, de initiële gegevens kwalitatief én kwantitatief goed moeten zijn. Geen losse eindjes, geen vragen open laten staan. Om deze informatie in goede banen te leiden is het productie begeleidingssysteem ontwikkeld. Via een door ons gemaakte database kon een vraag en antwoordspel worden doorlopen en werd de productieorder voorbereid. Al snel liepen we tegen de beperking aan, dat de kennis extern kwam te liggen. Men wilde dit graag in eigen beheer verzorgen, zodat wijzigingen bliksemsnel konden worden doorgevoerd. Hiervoor is destijds een ‘offertebegeleidingssysteem’ aangeschaft en werd door het bedrijf zelf onderhouden. Inmiddels is dit pakket ook al weer vervangen door een orderbegeleidingssysteem. Deze laatste fase liep overigens gelijk met het migreren van Exact voor Windows naar Exact Globe.

Groeispurt 2
In de jaren daarna werden ook op werkvoorbereiding projecten gestart om hoogwaardige teken pakketten in te zetten om de productie van goede informatie te voorzien. Hierdoor ontstonden echter kleine eilandjes. Ook op kennisniveau.

Huidige stand van zaken
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het koppelen van al deze (sub)systemen, zodat met eenmaal input, diverse vormen van output komen. Voor inkoop bijvoorbeeld bijlagen voor bestellingen, voor verkoop inzicht in salesplanning en startdata van productieorders, voor productie werkinstructies bij bewerkingsregels, enzovoort.

Smarters is van werknemer via software consultant, deelpakketontwikkelaar én kennisbank inmiddels verworden tot partij die haar expertise aan deze hele samenwerking verleent.