Van 13 naar 2 weken doorlooptijd? Zó werkt Order Flow Management!

QRM was het toverwoord bij een meubelproducent in het midden en hoger kwaliteitssegment. Wachttijden moesten worden gereduceerd. Maar hoe doe je dat? Samen met Updaters QRM ging Flow2Go aan de slag. Volg de stappen!

Voorkoming van wachttijden
Met behulp van Value Stream Mapping (VSM) is de wachttijd in het gehele proces in kaart gebracht. Aansluitend is een algemeen proces opgesteld, ter voorkoming van wachttijden. Dit, vanaf de orderinvoer tot en met het opslaan en verzenden van de goederen. Materiaal was nooit een bottleneck, dus die kon buiten beschouwing gelaten worden bij de te realiseren oplossing. Het gevolg was dat een proces van 13 weken doorlooptijd, heel gebruikelijk in de klant specifieke meubelindustrie, teruggebracht werd naar slechts 2 weken doorlooptijd!

Uitbreiden of uitbesteden?
Hierna ontstond een bottleneck in de beschikbare uren. Er moesten dus “uitgebreid” of “uitbesteed” worden. Voor uitbesteden werd gekozen. Hierdoor ontstonden vervolgens wacht- en transporttijden, waardoor onverhoopt de doorlooptijd wederom verlengd werd. Daarna kregen de toeleveranciers problemen, met name omdat zij de levertijden niet haalden, en de gewenste kwaliteit niet konden leveren. Bovendien moest extra productie informatie aan de inkoop- en uitbestedingsopdrachten worden toegevoegd, zodat de uitbesteder de goede informatie had. Uiteindelijk werd de productie weer ”teruggehaald” en door hen zelf verzorgd.

De bovengenoemde processen speelden zich af in een periode van circa 3 jaar. Hoe krijg je nu een softwarepakket zover dat het zich zo snel kan aanpassen aan dergelijk snel veranderende bedrijfsprocessen?

Er is altijd tijd om iets te herstellen, maar nooit tijd om iets meteen goed te doen.” (-Murphy-)

Het is dus evident om in het beginproces de order invoer direct goed te hebben zodat foutloos geproduceerd kan worden. Primair doel van de orderinvoer is dus niet de orderbevestiging aan de klant, maar de écht goed voorbereide productieorder!

Extra keuzefuncties en opties
Dit vergt kennis van de orderinvoerder over alle leveringsprogramma’s en producten. Door nu de orderinvoer te voorzien van extra keuzefuncties en opties, kan belangrijke productie informatie, bijvoorbeeld kleur, niet meer “vergeten” worden. Alle productie opties zijn duidelijk bij degene die de verkooporder invoert, en degene die het product gaat maken, feitelijk zonder dat de orderinvoerder productkennis heeft! Alle informatie komt ook direct op de goede plek terecht, tot en met de inkoop van onderdelen.

Het gevolg is een feilloos en snel orderinvoerproces, waarbij direct productieorders kunnen worden aangemaakt, ingepland en orders worden bevestigd aan de klant.

Meer weten over Order Flow Management of QRM? Kijk dan zeker op www.easyflowingit.nl en www.updaters.nl.